Plastová okna
nabídka oken a příslušenství

zobrazit nabídku

Drobečková navigace

Domů > Servis > Obsluha a údržba oken > Obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků

Obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků

Plastová okna, dveře a doplňky potřebují pravidelnou údržbu. Touto údržbou a také správnou obsluhou zajistíte bezchybný provoz a delší životnost výrobku.

Čištění rámů a křídel

Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. K čištění je třeba používat vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!!

Čištění skel

Prvních čtyři až pět mytí skel je nutno provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR apod.).

Prevence rosení skel

U všech typů platových oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. Vodní páry vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout se srazí na nejchladnějším místě domu. Stává se tak většinou u oken, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

Zabránit nebo snížit rosení oken lze:

 • intenzivním větráním (min. 3x denně 5 minut)
 • žaluzie by měly být vytaženy
 • záclona by neměla bránit proudění vzduchu k oknu (kratší)
 • parapet by neměl bránit proudění vzduchu (neměl by zakrývat radiátor)
 • pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch proudící od něj nahoru osušoval okno
 • na parapetní desce by neměl být žádný zdroj vlhkosti (květináče apod.)
 • používáním digestoře (odsavač par) v kuchyni
 • zvýšením teploty v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti)
 • omezením zdroje vlhkosti v domě (zvlhčovače apod.)


Čištění obvodového kování

Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Při čištění obvodového kování nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.). K čištění používejte např. hadřík a kartáč. K odstranění nečistot z kování a drážky kování je možno použít vysavač. Je třeba 1x za půl roku (nebo dle používání) po předchozím vyčištění obvodového kování namazat všechna pohyblivá místa. K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej. K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

Čištění žaluzií a sítí

Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý, jakékoliv nečistoty je mohou poškodit. Lamely žaluzií a sítě čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky.

Upozornění pro žaluzie a sítě:

 • za ovládací řetízek se nesmí nikdo a nic věšet
 • řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho přetržení
 • neprolamujte lamely žaluzie mohlo by dojít k jejich deformaci (např. při čištění)
 • na upevněné sítě netlačte mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí
 • nikdo a nic nesmí věšet na síťové dveře