Plastová okna
nabídka oken a příslušenství

zobrazit nabídku

Drobečková navigace

Domů > Produkty > Plastová okna REHAU > Zasklení Pilkington

Zasklení Pilkington

Rychlá navigace

 

Úvod

pilkington1Pilkington

Pilkington vyrábí sklo a výrobky zasklívání pro stavby a automobilový průmysl po celém světě. Sdružení podniků zaměstnává po celém světě 25 000 lidí, má roční obrat 4,3 mld EUR, výrobní závody ve 24 zemích a odbyt ve 130 zemích.

Společnost Pilkington byla založena v roce 1894 a v roce 1926 se stala soukromou společností. Tou zůstala do roku 1970, kdy její akcie byly kótovány na londýnské burze cenných papírů. Dnes je více než 80 % odbytu skupiny realizováno mimo Spojené království. Pilkington má hlavní podíly na trhu stavebnictví a automobilových výrobků ve světě.

Společně se svými partnery má skupina nejširší geografický dosah výrobců skloviny umožňující reagovat na potřeby zákazníků, jejichž závody jsou stále více celosvětovými. Geograficky více než polovina odbytu skupiny je realizována v Evropě, přibližně jedna třetina v Severní Americe a zbytek zejména v Jižní Americe a Austrálii.

Světové ústředí a hlavní útvar vývoje a rozvoje a technické činnosti mají základnu ve Spojeném království.
Skla v námi dodávaných oknech jsou značena dle normy označením CE
CE - Communité Européen

CE značí 'Communité Européen', tj. Evropské společenství. Značení CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma (hEN).

Harmonizované evropské normy (hEN) pro označení CE jsou standardy přijaté Comité Européen de Normalisation (CEN - Evropský výbor pro normalizaci), který zastupuje všechny národní normalizační orgány na základě mandátu uděleného Evropskou komisí.

Normy vznikly v rámci otevřeného a transparentního procesu a byly vypracovány na základě konsensu všech zainteresovaných stran.

Označení značkou CE neznamená:

 • Označení geografického původu
 • Označení kvality v tradičním smyslu
 • V žádném vztahu k vlastnostem mimo rámec základních požadavků nebo užitných vlastností výrobku, tj. netýká se barvy, vzhledu atd.
 • Oprávnění používat všechny známé aplikace výrobku v členských státech EU.

ce 

Normy vznikly, aby odstranily technické překážky obchodu se stavebními výrobky. Pro hlavní typy/skupiny skla bude platit jednotný standard. Tyto normy nahradí všechny národní normy.

V případě prvního souboru devíti harmonizovaných evropských norem pro sklo ve stavebnictví je potvrzeno datum účinnosti 1. září 2005. Seznam výrobků společnosti Pilkington, kterých se toto týká, je uveden níže. Odkaz na harmonizovanou normu je uveden v závorkách.

 

pilkington2Typy skel

Tepelná izolace: Pilkington InsulightTMTherm

Pilkington InsulightTherm

Standardní izolační sklo ve složení s Pilkington OptifloatTM má hodnotu U = 2,9 W/m2 . K. Z hlediska úspory energií i z hlediska omezení vzniku rosného bodu na povrchu skla doporučujeme použití skel s nízkoemisivní vrstvou.

Toto sklo nelze již pro obytné budovy dle platných norem používat. Je nutné použít a také v našich oknech osazujeme sklo Pilkington InsulightTMTherm

                                   pilkington_tabulka1

Ochrana proti hluku: Pilkington InsulightTMPhon

Standarní izolační sklo ve složení 4/16/4 vykazuje hodnotu Rw=29 dB, pro docílení lepších zvukově izolačních vlastností IS můžeme použít tyto prostředky:

 • velká plošná hmotnost nejméně jednoho skla
 • zvětšení meziskelní dutiny
 • použití těžkého plynu jako výplně meziskelní dutiny (SF6 nebo mix plynů Argon + SF6)

 

Lepená skla Pilkington OptiphonTML

pilkington_tabulka2

 • Při použití nízkoemisivního skla Pilkington OptithermTM SN jsou hodnoty U při plnění Argonem 1,1 W/m2 .K, při plnění vzduchem 1,4 W/m2 .K

 

Ochrana před sluncem: Pilkington EclipseTM

Pilkington EclipseTM je sklovina čirá, nebo probarvená ve hmotě s nanesenou tvrdou vysoce reflexní vrstvou. Sklovinu lze používat v izolačním skle (jak na pozici 1, tak i na pozici 2) i jako sklo jednoduché.


Pilkington EclipseTM se vyrábí v Pilkington Building Products USA.

 • Pilkington EclipseTM Clear
 • Pilkington EclipseTM Bronze
 • Pilkington EclipseTM Grey
 • Pilkington EclipseTM Gold

 

Vrstvená bezpečnostní skla

 • skládaji se ze dvou nebo více tabulí plochého skla, které jsou spojeny jednou nebo více vrstvami
  pružné polyvinylbuteralové fólie s vysokou pevností
 • založeno na vysoké soudržnosti střední vrstvy polyvinylbuteralové fólie a její velké přilnavosti ke
  sklu
 • tím se zmenšuje nebezpečí zranění
 • základem je použití bezpečnostního lepeného skla SGG STADIP®
 • takto lze vytvořit sklo odolné vůči prohození, průstřelu, explozi
 • místo základního plochého skla lze použít také speciální skla, např. skla protisluneční, skla bránící průhledu, tepelně-izolační skla, zvukově-izolační skla nebo skla protipožární
 • ochrana před zraněním
 • ochrana před zraněním s tepelně-izolačními vlastnostmi
 • ochrana před vypadnutím - skleněné výplně, zábradlí, balustrády
 • zajištění před vloupáním a vylomením
 • zabezpečení proti průstřelu - banky, vojenská zařízení, administrativní a prodejní budovy

 

Rámečky & příčky

distancni-ramecekDistanční rámeček

Ve standardní kalkulaci dodáváme sklo s U - 1,0 W/m2K s nerezovým rámečkem "CHROMATEC PLUS".

Novinka - Izolační sklo s teplou hranou osazené rámečkem "SUPER SPACER"

Důležitým prvkem při konstrukci izolačního skla je systém distančního rámečku. V tomto směru Vám můžeme nabídnout osazení izolačního skla s tzv. "teplou hranou".

Výrobky dodávané naší firmou mají ve standardním provedení bez příplatku od 1. 1. 2006 izolační skla s nerezovým rámečkem "CHROMATEC PLUS".

Naše firma vám dále může nabídnout NOVINKU v tomto oboru. Nový systémem rámečku "SUPER SPACER".

Základem nového typu distančního rámu je materiál na bázi silikonové pěny. Tento materiál má řádově nižší měrnou tepelnou vodivost než běžně, v evropských státech používaný rám hliníkový. Z toho se odvíjí dosažení nižšího celkového součinitele tepelné prostupnosti skla, dosažení příznivějších kritických povrchových teplot v okrajích, eliminování výskytu kondenzátu a další úspora energie pro vytápění.

Další vlastností tohoto materiálu je jeho pružnost. Tato vlastnost velmi příznivě ovlivňuje eliminování tepelných a tlakových stresů, vznikajících působením vlivů při umístění izolačních skel ve výplních stavebních otvorů. Pružnost distančního rámu má vliv i na redukci zvuku, kde se hodnota podle frekvence měřeného útlumu sníží až o 20 %.

Výhody rámečku "SUPER SPACER":

 • redukce stresu při tlaku na těsnění
 • zlepšení průměrné povrchové teploty o 8,94°C, 66% zlepšení vzdálenosti 20 mm od okraje skla
 • až 950x nižší tepelná vodivost
 • až 5% zlepšení v celkové hodnotě u skla
 • až 10% zlepšení odolnosti proti rosení (kondenzaci)
 • až o 15 % vyšší prahová povrchová teplota
 • až 6% úspory na vytápění
 • až 70% zlepšení v úrovni odolnosti proti kondenzaci
 • až o 18 % lepší tlumení hluku
 • ztráta Argonu za 5 let menší než 1 %
 • globálně testovaný a oceněný systém

 

rameckyMeziskelní ozdobné příčky

Moderní požadavky na funkčnost izolačních dvojskel se týkají taktéž optického rozdělení plochy, kterého se dosáhne použitím meziskelních příček. U tohoto moderního zasklení se mřížka nachází v meziprostoru mezi okenními tabulemi izolačního skla. Díky tomu se dají plastová okna snadno čistit a mřížky jsou chráněny před zvětráváním a nečistotami během celé životnosti izolačního skla.

Helima 2000

Použitím těchto příček lze splnit téměř každé individuální požadavky zákazníka. Barevná škála těchto příček je značná - od odstínů RAL, až po samotné imitace dřeva, které se dají kombinovat jak do okenních křídel plastových tak dřevěných.

Příčky se dodávají v tloušťkách 8, 18, 26 a 45 mm

Helima Duplex

Rozdělení plochy, kdy vznikne optický dojem sestavy z více izolačních jednotek. Použití zejména u zdánlivých příček, které nalepují výrobci oken na povrch skla. Ještě více zesilují dojem nostalgického příčkového okna. Ale i u této varianty se prosklená plocha skládá pouze z jediné celistvé jednotky izolačního skla.